Prozradíme detaily, zkušenosti i příběhy z provozu. Pro osobní prezentaci využijte kontaktní formulář.


image_443

Výroba, průmysl a jiná řešení

Lean management. Bezpečnost a efektivita provozu. Výkony techniky. Práce obsluhy.

image_468

Když nemáte monitoring VZV

 • chybí přehled, reálné a měřitelné data z provozu
 • neidentifikovaní viníci, neprokázané škody
 • zbytečné servisy a náklady na opravy
 • nekontrolovaný pohyb, zbytečné jízdy
 • neoprávněná obsluha
 • nerelevantní pracovní výkony, prostoje a volnoběh VZV
 • chybí motivační a hodnotící nástroj
 • chybí podklady pro rozhodování, finanční plánování
image_463

Sledování pohybu VZV

 • outdoor (GPS technologie) i indoor (RFID technologie) sledování pohybu
 • on-line lokalizace s implementací vlastních map prostorů klienta pro zvýšení přesnosti
 • řízený a kontrolovaný pohyb s tvorbou uživatelských oblastí
 • práce s oblastmi, nastavení povolených/zakázaných oblastí, reporty podle oblastí
 • evidence jízd, sledování tras, historie pohybu VZV
 • eliminace prostojů a volnoběh
 • optimalizace jednotlivých jízd
 • alarmy při vjezdu / opuštění zóny, při překročení rychlosti, stání v zakázané zóně ...
image_467

Efektivita práce obsluhy

 • identifikace obsluhy pomocí Dallas nebo firemní RFID karty - kdo s vozíkem (ne)pracuje
 • řízený přístup k obsluze techniky a ovládání VZV
 • využití pracovní doby - reporty reálně odvedené práce
 • objektivní data pro operativní řízení práce a provozu
 • identifikace viníka a odpovědnosti za škody
 • blokování řidičů při neoprávněném použití
 • exaktní podklady hodnocení řidičů
Monitoring využívaní VZV

Monitoring využívání VZV

 • data o manipulaci - kdo a kde pracuje, kolik práce zvládne, v jakém je stavu
 • výkazy reálné práce a využití VZV / podle prac. směn, řidičů, vozíků /
 • provozní stavy VZV / práce, pohyb, volnoběh ... /
 • zatížení při práci a kontrola přetížení s okamžitým alarmem
 • redukce neefektivních jízd
 • regulace kapacit techniky na jednotlivých směnách, pracovištích, při pronájmu techniky
škody a viníci při sledování VZV odhalení

Prevence škod, BOZP

 • sledování zacházení obsluhy s VZV v podobě měření nárazů ve 3 stupních
 • okamžitý alarm škodné události, identifikace místa a viníka
 • okamžité řešení incidentů
 • prevence vzniku nehod a škod, podklady pro jejich objasnění
 • kontrola technického stavu před použitím VZV (využití tabletu s OS Android)
 • variabilní alarmy na další parametry (překročení rychlosti, zastavení nebo parkování v zakázané zóně a jiné)
image_470

Proč sledování VZV od GX?

 • jediný monitoring pro všechny VZV bez ohledu na druh pohonu, věk, výrobce
 • založen na reálných potřebách koncových uživatelů ve výrobních halách a skladech
 • komplexní řešení pro udržování nákladově efektivní provoz
 • vlastní vývoj, výroba a technické zázemí systému
 • individuální přístup, nastavení, funkce systému
 • přizpůsobení systému požadavkům zákazníka podle specifik logistiky
 • kompletní služby s analýzou, konzultacemi, školením, podporou systému
 • SW řešení na míru (integrace dat z / do využívaného ekonomického IS)
 • jedna platforma pro monitorování další využívané dopravy
image_466

Jak funguje monitorování manipulační techniky?

Fungování monitorovacího systému si můžete prohlédnout na přehledné schématu, která popisuje sledování provozu manipulační techniky jako komplexní řešení.

Schema sledování VZV

Jízdy s vozíky mají dopad na využívání, spotřebu, opotřebení i poškození vozíku, jakož i zboží nebo samotného zařízení haly. Monitorování pohybu slouží k detailní kontrole, kde se VZV nachází, jak jezdí, kdy a kde došlo ke splnění úkolu, případně ke škodě. Zefektivňuje jízdy.

Evidence a identifikace řidičů slouží pro správnou manipulaci s VZV pouze oprávněnou osobou. Přihlášením řidiče k vozíku je obsluha vozíku s jasnou zodpovědností při práci s VZV. Spolehlivá prevence před neoprávněným používáním či dokonce zneužíváním techniky.

Monitorování efektivity jízd a manipulace s VZV vede ke zlepšení produktivity práce a optimalizaci techniky. Analýza jízd přesně informuje o reálné vytíženosti, o (ne)dostatku nebo přebytku množství techniky.

Monitoring VZV představuje jednu z metod eliminace poškození zdraví při práci a škod na majetku. Kontrolovaný pohyb vozíků, řízený přístup k obsluze, sledování jízd a nárazů vedou ke změně chování, šetrnému zacházení s vozíkem, výraznému snížení počtu nehod a škod s redukcí servisů.